մաթեմատիկա

խնդիր․135․

թվերի գումարը 390 է

1․ 10-ից նախորդում է

Պահ․Գտեք մյուս թիվը

Լուծում

1․10-1=9

2․390-9=381

Պատ․՝381 գումարելին

վարժ․136․

357,375,735,753,573,537

խնդիր․139․

Երկու կարաս

Առաջին-100 լ․

Գինի,պակասեց 30կգ գինի,մնաց երկու անգամ պակաս գինի։

Քան երկրորդու։

երկրորդ?

Որքա՞ն  քինի կար երկրորդ կարասում

Լուծում

 

 

Реклама

մաթեմատիկա

վարժ․137․

1․( 22+163) x 117=21645

2.( 58+151) x 19=3971

3.(98+15) x 13=1469

4.(524-53) x38=17898

5.(294-180) x 77=8778

6.(714-393) x123=39483

խնդիր․138․

 

 1. գիրք-20 էջ

2․ գիրք-56 էջ

պահանջ քան՞ի էջ կա երերդ գրքում

Լուծում

1․20+56=76

2․76×7=532 էջ

Պատ․՝երրորդ գիրք-532 էջ

20.09.2017

167.801.542

190.190.150

հաշիվ բնական թիվ

< փոքր

մեծ

3   <7

9  >6

վարժ․107

1․․․10

վ․119

1-12

վ.120

867 հաջորդ 868

վարժ․121․

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

վարժ․122․

191

85

392

455

վարժ․123․

19․300․584

19․300․585

19․300․583

վարժ․124․

38657

38656

38658

 

մաթեմատիկա

վարժ․100․

ա․ 90

բ․ 147

գ․ 11620

վարժ․101․

ա․16=2×8

բ․27=9×3

գ․63=9×7

դ․100=20×5

ե․51=17×3

զ․85=17×5

է․93=31×3

ը․39=13×3

Խնդիր․102

կիրակի-70 մարդ

երկուշաբթի-5xպ

երեքշաբթի-2xպ քան երկուշաբթի

Քանի մարդ այցելեց թանգարանը երեքշաբթի օրը

Լուծում

 

1.70։5=14 մարդ

2․14։2=7 մարդ

Պատ․7 մարդ

խնդիր․103․

թագուհի-36 տարեկան

թագուհուց արքայազմ- 3xփ

արքայադուստր-եղբայրից 4xփ

Քանի տարեկան է արքայադուստրը

Լուծում

1․36։3=12 տարեկան

2,12։4=3 տարեկան

Պատ․՝3 տ․

Խնդիր․105․

1․սեյնակ-9 կգ ներկ

2․սեյնակ-3xփակաս

Քանի կիլոգրամով պակաս ներկ է ծախսվել երկրորդ սեյնակի համար։

Լուծում

1․9։3=3

Պատ․՝3 կգ ներկ

խնդիր․106․

ծ․-48 ծառ

դ․- ծ․ 6xպ

խ․-11-ով ավելի քան ծ․ ու դ․ միասին

Քանի խ․ կա այգում

Լուծում

1․48։6=8 դ․

2․48+8=56

3․56+11=67 խ․

Պատ․՝67խ․

русски

1.Понравился ли вам конец сказки? А может, вам хочется изменить его?
Как?

мне не понравился конец сказки.Мне хочется изменить конец сказки.

я хотел чтобы конец сказки слон убежал.
2.Напишите названия детёнышей.
Медведь – медвежонок, слон – слонёнок, ёж –ежонок, волк – волчонок, тигр –тигрёнок, заяц – зайчонок
лиса –лисёнок .
3.Вместо точек вставьте соответствующие предлоги: в, на, к, до, из.
1. Слон убежал из зоопарка. 2. Слон побежал в лесу. 3. Ёжик сидел на
пеньке. 4. Волк проснулся и вылез из своей норы. 5. Звери решили
покататься на  Слоне. 6. Все веселились до самого утра. 7. Слона долго искали
и нашли его в лесу. 8. Слона отвели в зоопарк.

4.К данным словам подберите слова с противоположным значением,
составьте с ними предложения.
Быстро – медленно, грустить –  радостный, последний –первый, влево –направо, заснуть – проснуться

Охотник медленно приблизился к лисе․

Сегодня мой радостный день․

Мой первый урок бил очень интересный․

мне куда идти направо или налево?

Он проснулся из громких звуков․

Дополнительная работа

Рабочая тетрадь ”Русский-5+ ”  (стр․ 1-5 )  задания 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

47 лет назад в 1970 году произошла трагедия  в Ереванском зоопарке.   Слон Вова сбежал из ереванского зоопарка. Если вас  это заинтересовало, можете в интернете найти соответствующую информацию.

մաթեմատիկա

վարժ․92․

ա․5058-հինգ հազար հիսուն ութ

բ․32001-երեսուն երկու հազար մեկ

գ․6340078-վեց միլիոն երեսուն չորս հազար յոթանասուն ութ

դ․76438499-յութանասուն վեց միլիոն չորս հայրուր երեսուն ութ հազար չորս հայրուր իննսուն ինը

ե․53810003-հիսուն երեք միլիոն ութ հայրուր հազար երեք

զ․73231-յոթանասուն երեք հազար երկուհայուր երեսուն մեկ

է․9876543210-ինը միլիարդ ութ հայուր յոթանասուն վեց միլիոն հինգ հայուր քառասուն երք հազար երկու հայուր տաս

ը․10101010-տաս միլիոն հայրու մեկ հազար տաս

10000001-տաս միլիոն մեկ

վարժ․95․

ա․132992

բ․3270951

գ․6027358

դ․200000747

վարժ․96․

384002

վարժ․97․

149000600

վարժ․98․

8848

վարժ․99․

11022

խնդիր.82.

1-ին դպրոց-217աշակերտ

2-րդ դպրոց-2 անգամ ավել առաջինից

ընթամենը քանի աշակերտ կա թ դպրոցում

լուծում

1․217×2=434

2․434-217=217

3․434+217=651

Պատ․՝

1․217 ավել աշակերտ

2․ ընդամենը 651 աշակերտ

 

մայրենի

Սեպտեմբերի 15

 1. Ծ, ձ, ղ, ճ, ջ, փ, ը հնչյուններով սկսվող բառեր գրիր:                                                               ծաղիկ,ձյուն,ղեք,ճանապարհ,ջուր,փայլ,ընկերուհի
 2. թուր, հուն, բուն բառերի մեջ ավելացրու յ հնչյուն, ինչ բառեր ստացար: Այդ բառերը գործածիր նախադասությունների մեջ:                                                                                     թույր,հույն,բույն                                                                                                                                                                                                                                                                                     Բոլորի  մոտ թույր կարծիք է ձևավորված  այդ հարցի շուրջ։                                                Ալեքսանդր Մակեդոնացին ազգությամբ հույն է եղել։                                                           Ծիծեռնակը մեր  կտուրում ամեն տարի բույն է հյուսում։ 
 3. Գրիր բաց թողնված ձայնավորները:

այժմեական, անեական, անպատեհ, անվրեպ, դողէրոցք, ելևէջ, երբևէ, երբևիցե, էլեկտրաէներգիա, լայնէկրան, մանրէ, վայրէջք, տիեզերք, ամանօրյա, ամենօրյա, անօգնական, անօթևան, անորոշ, արծաթազօծ, մեղմօրոր, մեղմորեն, նախօրոք, ակընդետ, ակընթարթ, անակընկալ, անընդհատ, հյուրընկալ, ճեպընթաց, մերթընդմերթ, նորընտիր, որոտընդոստ, սրընթաց, ունկընդիր։

12.Գրիր բաց թողնված բաղաձայնները:

Գաբրիել, դարբին, երբ, իբրև, խաբել, Հակոբ, համբերել, համբույր, փրփուր, սուրբ, ուրբաթ, Քերոբ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ավագ, կողպեք, երգ, զուգել, թագավոր, թարգմանել, կարագ, հոգնակի, մարգարիտ, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, որդ (ճիճու), որթ (խաղողի վազ), օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընդունակ, ընդունել, ասացվածք, ընդարձակ, գլուխկոնձի, համարձակ, բարձ, թխվածք, բարձր, խծկել, հարձակվել, փորձ, ամբողջ, աղջիկ, եղբայր:

13. Նորից կարդա Մեսրոպ Մաշտոցի մասին և լրացրո՛ւ տեքստի բացթողածբառերը:

Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է  362 թվին Տարոն գավառի  Հածեկած գյուղում: Մոտ 389 թվին հաստատվել է Վաղարշապատում, պաշտոնավարել արքունիքում՝ որպես զինվորական գրագիր: Նա հայ ժողովրդին ձուլման վտանգից փրկելու նպատակով ձեռնամուխ է լինում գրերի ստեղծման գործին: Հայոց կաթողիկոսի՝Սահակ Պարթևի երաշխավորությամբ  և Վռամշապուհ արքայի հրամանով մի խումբ աշակերտների հետ շրջել է Ամիդ, Սամոսատ, Եդեսիա քաղաքներում:      405-406   թվին ստեղծել է հայոց տառերը և վերադարձել  հայրենիք: Առաջին գիրքը, որ թարգմանվել է հայերեն <<Աստոաշունչը>>  է, իսկ հայերեն առաջին նախադասությունը՝<<Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ>>:

14.Գրի՛ր շարադրություն «Ձայնավորներն ու բաղաձայնները» թեմայով:                          

Բոլոր հնչյուններն արտասանելիս նույն հատկությունը ցույց չեն տալիս. կան հնչյուններ, որ ինչքան էլ երկար արտասանենք՝ իրենց ձայնը պահում են, ինչպես ա, օ, ի, և այլն. կան հնչյուններ էլ, որոնք արտասանելիս շատ կարճ են հնչում և երկարացնելիս իրենց ձայնը չեն պահում, ինչպես՝ բ, գ, դ, ժ և այլն։

Առաջին տեսակի հնչիւնները կոչւում են ձայնաւոր, երկրորդ տեսակին՝ բաղաձայն։ Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունների նշաններին ասում ենք ձայնավոր և բաղաձայն տառեր։

Հայերեն տառերը 38 հատ են. ա, ե, է, ը, ի, ո, օ, ու ձայնավորներ են, իսկ մնացած տառերը՝  բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ բաղաձայներն են։

15. Կրկնիր Եղիշե Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի» բանաստեղծությունը:

16. Ընտրիր Համո Սահյանի բանաստեղծություններից մեկը, սովորիր: Ընտրիր այնպիսի բանաստեղծություն, որը չեք անցել:

 1. 17. Կրկնողությունստւգիր ինքդ քեզթեստ

Ռանչպարների կանչը

դասը սկսվեց

Հայոց լեզվի դաս էր։
— Ապա արտասանիր «Ռանչպարների կանչը», — մատնացույց արեց Մելքոն վարժապետը վերջին շարքում նստած մի թխադեմ աշակերտի, որ լուսամուտին կպած մտազբաղ նայում էր Ձորաթաղի այգիներին։

Աշակերտը կանգնեց։

Շաբաթը մեկ անդամ Մելքոն վարժապետը աշակերտներին կրկնել էր տալիս հայոց այբուբենը։ Աշակերտները պարտավոր էին անգիր ասել բոլոր տառերը, դրանք զուգակցելով հայ շինականների առավոտյան կանչերի հետ։ Այբուբենը սերտելու այս եղանակը Մելքոն վարժապետն էր մշակել ոտանավորի ձևով, նպատակ ունենալով հայոց գրերի պատկերը և հաջորդական կարգը ամուր դրոշմել իր սաների հիշողության մեջ։ Այնպես պետք է արտասանեին, որ թվար, թե առավոտ է, և ռանչպարները իրար ձայն տալով շտապում են դաշտային աշխատանքի։

չսովորող աշակերտը

— Ա՛յբ, բե՛ն, գի՛մ,

Բրդեմ ուտեմ.

— Ի՞նչ ուտես, — ընդմիչեց Մելքոն վարժապետը հոնքերը խոժոռելով։

— Թփով կլուլիկ կարմիր տաքդեղով։

Դասարանը փռթկաց։

— Լավ բան է Մշո թփով կլուլիկ ուտելը, այն էլ կարմիր տաքդեղով, բայց դասը լավ սերտելուց հետո, — սաստեց վարժապետը։ — Այլապես տեսնու՞մ ես վարոցների խուրձը։

— Առաջ ուտել, հետո սերտել, — պատասխանեց թխադեմ աշակերտը, դժկամությամբ նայելով բարակ վարոցների կապոցին, որ դրված էր անկյունում, կարգապահությունը խախտող և դասը չսովորող աշակերտներին պատժելու համար։

խելացի աշակերտ

— Դու ասա «Ռանչպարների կանչը», — դիմեց պարոն Մելքոնը մի ուրիշ աշակերտի, որ առջևում էր նստած և թվաբանությունից ու մայրենի լեզվից միշտ հինգ ու խաչ էր ստանում ։

Խաժաչք, սուր քթով և մազերի խոպոպները ճակատին թափած սասունցի մանուկ էր Սանասարը։ Դասը պատասխանելուց առաջ սա միշտ դիմում էր Մարութա սարին, կարծես ուժ առնելու համր։ «Յա Մարաթուկ», ասում էր ու դասը պատասխանում։ Ուստի դասարանում նա հայտնի էր նաև «Յա Մարաթուկ» մականունով։

Սանասարը համարձակ վեր կացավ, և «Յա Մարաթուկ» գոչելով, ճակատը բարձր պահած սկսեց.

— Ա՛յբ, բե՛ն, գի՛մ,
Ե՛լ, Հովակիմ,
Դա՛, ե՛չ, զա՛,
Լծիր եզան։
է՛, ը՛թ, թո՛,
Վեր կաց, Թաթո,
ժե՛, ինի՛, լյո՛ւն,
Կապիր քո շուն։
Խե՛, ծա՛, կե՛ն,
Ու՞ր է Հակեն։
Հո՛, ձա՛, ղա՛տ,
Միհրա՜ն, Մրհրդա՜տ,
Ճե՛ն, մե՛ն, հի՛,
Կգանք հիմի։
Նո՚ւ, շա’, ո՜,
Պրծիր, Շավո,
Չա’, պե’, ջե’,
Ուշ է, Վաչե։
Ռա’, սե’, վե՛վ,
Ծագեց արև։
Տյո՛ւն, րե’, ցո’,
Մարդ աստծո։
Վյո՚ւն, փյո՛ւր, քե’,
Քելե, Սրքե,
Ե՛վ, օ’, ֆե’,

ուրախությունը վարժապետի

Օ, ի՜նչ զով է։

— Ապրե՛ս, Սանասար։ Դու Սասնա ո՞ր գյուղից ես։
— Բսանաց գավառի Ջրտնիք գյուղից։

— Շատ ապրես, որդիս։ Ա՜յ, այդպես կսերտեն «Ռանչպարների կանչը» և ոչ թե կլուլիկ ուտելու մասին կմտածեն, — նկատեց Մելքոն վարժապետը և դասամատյանը բաց անելով Սանասարի անվան դիմաց ավելացրեց մի նոր հինգ ու խաչ։

 

Սեպտեմբերի 14

Հնչյունների տեսակները

Սուսան Մարկոսյան «Գործնական քերականություն», առ.20, 21

1.է, ս, ի, տ, լ, ու, մ, օ, կ, ը, ա հնչյուններից որո՞նք են ձայնավորները:

է,ի,ու,օ,ա

2.Նախադասությունները լրացրու:

Հայերենի ձայնավոր հնչյուններն են`ա,ե,է,ի,ո,ու,օ:

Հայերենի բաղաձայն հնչյուններն են`բ,գ,դ,զ,ը,թ,ժ,լ,խ,ծ,կ,հ,ձ,ղ,ճ,մ,յ,ն,շ,չ,պ,ջ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց,փ,ք,և,ֆ։

 1. Ձայնավոր հնչյունները փոխելով ստացիր նոր բառեր:

Պատ, դար, սար, բառ, տող, տուն,վարք, վիզ, հարկ, գարի, կարճ:

պետ,դեր,սեր,բեռ,տաղ,տան,վերք,վազ,հերկ,գերի,կիրճ

 1. Շարունակիր շարքը, գրիր ձայնավորով վերջացող երեքական բառ:

Օրինակ՝ գարի, կատու,բարի,տանելի,սարսափելի

 1. Ձայնավորով սկսվող ու վերջացող հինգ բառ գրիր:                                                                                                                   անցանկալի,անկարելի,ուրախալի,երևելի,անկրկնելի,

 2. Միևնույն ձայնավորով վերջացող հինգ բառ գրիր:                                                                  ամենա,ուրախանալու,                                                                                                                                                       
 3. Ողկույզ բառի հնչյուններից յուրաքանչյուրով սկսվող բառեր գրիր:                                    ոտք,որսորդ,ղեկավար,ունենալ,յասաման,զատիկ

8.Գրիր բառեր, որոնք իրարից մեկ բաղաձայնով են տարբերվում:

Օրինակ՝ պայտ-փայտ, գետ-կետ

աղտ-ախտ,բերք-վերք,ձուկ-մուկ,

 1. Այնպիսի բառեր գրիր, որոնցում միաժամանակ լինեն ղ և խ, ճ և ղ, ծ և ղ:                          խիղճ,ճակնդեղ,ծաղիկ,ճեղք,ծաղրածու,խելահեղ